Szanowni Państwo

Firma FIORD wykonuje pomiary określające skuteczność wentylacji i klasę czystości powietrza, sporządza dokumentację określającą następujące parametry:

  • prędkość przepływu powietrza
  • ilość wymian powietrza w pomieszczeniu
  • temperatura i wilgotności powietrza
  • różnica ciśnień między pomieszczeniami
  • wizualizacja kierunku przepływu powietrza
  • integralność, szczelność filtrów sterylnych
  • ilość cząstek w pomieszczeniach typu "clean room"
  • klasa czystości pomieszczeniach typu "clean room"
  • czas regeneracji, kontaminacji pomieszczeń
  • kontrola nastaw presostatów

Ponadto wykonujemy dokumentacje pomiaru bilansu wywiew - nawiew opiniując skuteczność wentylacji i zgodność z założeniami projektowymi.